Nieuws

Symposium Voeding en Gezondheid in Fryslân

Symposium Voeding en Gezondheid in Fryslân

Het bruist in Fryslân van initiatieven gericht op Voeding en Gezondheid.In opdracht van provincie Fryslân is er een Friese Samenwerkingsagenda Voeding en Gezondheid opgesteld met daarin 97 voedselinitiatieven in Fryslân. Van klein tot groot.Met elkaar hebben deze initiatieven alles in huis om in Fryslân grote stappen te zetten op dit onderwerp dat urgenter is dan ooit, denk maar aan Covid, toename van obesitas en klimaatuitdagingen. Op 30 september a.s. wordt de Samenwerkingsagenda overhandigd aan gedeputeerde Douwe Hoogland gevolgd door workshops van organisaties waar Friese…

Lees Meer Lees Meer

Friese Voedselbeweging stuurt reactie naar Provinciale Statenleden over Friese Landbouwnotitie

Friese Voedselbeweging stuurt reactie naar Provinciale Statenleden over Friese Landbouwnotitie

Reactie Friese Voedselbeweging op de Landbouwnotitie ter bespreking op 25 november 2025 in Provinciale Staten. Opnemen van Voedseltransitie Landbouw- en voedseltransitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen door ondernemers, consumenten en producenten mee te nemen in gezonder, duurzamer eetpatroon kan er werkelijk wat veranderen in de vraag. Dat de voedseltransitie een plek moest krijgen in deze notitie was de strekking van een motie die bij de begrotingsbehandeling in november 2019 bij meerderheid van stemmen in de Staten is aangenomen. Deze…

Lees Meer Lees Meer

Fryslân maakt Agenda 2021 voor Voeding en Gezondheid

Fryslân maakt Agenda 2021 voor Voeding en Gezondheid

De provincie Fryslân werkt aan een visie en aanpak om meer mensen gezonder te laten eten en leven. Zeker in deze tijd laat Corona zien hoe belangrijk dit is. In Fryslân zijn al veel mensen actief om dit thema onder de aandacht te brengen.  Er is een Friese Voedselbeweging, een manifest ‘Sûn iten fan sûne grûn’ van de Friese Burgertop, er wordt gewerkt aan Friese Bloeizones, er zijn mooie initiatieven rond school- en wijktuinen. Ook zijn inmiddels 108 scholen in…

Lees Meer Lees Meer

Wij doen ook mee: