Symposium Voeding en Gezondheid in Fryslân

Symposium Voeding en Gezondheid in Fryslân

Het bruist in Fryslân van initiatieven gericht op Voeding en Gezondheid.
In opdracht van provincie Fryslân is er een Friese Samenwerkingsagenda Voeding en Gezondheid opgesteld met daarin 97 voedselinitiatieven in Fryslân. Van klein tot groot.
Met elkaar hebben deze initiatieven alles in huis om in Fryslân grote stappen te zetten op dit onderwerp dat urgenter is dan ooit, denk maar aan Covid, toename van obesitas en klimaatuitdagingen. Op 30 september a.s. wordt de Samenwerkingsagenda overhandigd aan gedeputeerde Douwe Hoogland gevolgd door workshops van organisaties waar Friese Voedselinitiatieven terecht kunnen voor hulp en ondersteuning om hun initiatief verder op weg te helpen.

PROGRAMMA 

13.00 uur
Welkom door dagvoorzitter Freya Zandstra van de Voedselwerkplaats (Doarpswurk)

13.05 – 13.15
Presentatie Friese Samenwerkingsagenda Voeding en Gezondheid door
Marlise Vroom, Vroom’s Communicatie

13.15 uur
Overhandiging van de agenda aan gedeputeerde Douwe Hoogland van provincie Fryslân en reactie op de agenda.

13.25 – 14.50 uur
3 workshoprondes met Hulp voor je voedselinitiatief door: Ynbusiness, HANNN, de Voedselwerkplaats, Iepen Mienskipsfûns, De Friese Preventieaanpak, Gemeente Leeuwarden, Zorgverzekeraar De Friesland.

Bekijk hier het blokkenschema

Zie hieronder voor meer info over de workshops.

14.50 – 15.00 uur
Vervolg

15.00 uur
Afsluiting

Het symposium is online via Zoom, is een initiatief van provincie Fryslân en wordt georganiseerd door de Friese Voedselbeweging, Vroom’s Communicatie en de Voedselwerkplaats (Doarpswurk).

Deelname is gratis

Aanmelden kan tot 26 september a.s.


WORKSHOPS

Er zijn drie workshoprondes van 25 minuten met daarin de volgende (keuze) workshops:

Wat kan Ynbusiness betekenen voor jouw initiatief/bedrijf
Ynbusiness ondersteunt in de Kamer van Koophandel ingeschreven initiatieven, organisaties, MKB bedrijven en ZZP-ers bij de groei van hun bedrijf en initiatief. Ynbusiness beschikt over een groot netwerk en heeft heel veel expertise in huis. In deze workshop neemt Henk Split, sectorspecialist Food & Retail je mee in wat Ynbusiness doet, voor wie Ynbusiness bedoeld is, welke expertise er in huis is, de aanpak van Ynbusiness en wordt duidelijk bij wie jouw bedrijf/initiatief/organisatie het beste terecht kan voor een afspraak met Ynbusiness hierover.
www.ynbusiness.nl

Financiële hulp voor je initiatief: over de voucherregeling en andere financiële regelingen
Ynbusiness ondersteunt in de Kamer van Koophandel ingeschreven initiatieven, organisaties, MKB bedrijven en ZZP-ers bij de groei van hun bedrijf en initiatief. Ynbusiness beschikt over een groot netwerk en heeft heel veel expertise in huis. In deze workshop laat Arjen Schol, themaspecialist Financiering bij Ynbusiness, een aantal financiële rege­lingen zien die er zijn om je initiatief/bedrijf verder op weg te helpen en wordt duidelijk voor wie deze regelingen zijn, hoe je er gebruik van kunt maken en bij wie jouw bedrijf/initiatief/organisatie het beste terecht kan voor het maken van een afspraak met Ynbusiness hierover.
www.ynbusiness.nl

de Voedselwerkplaats (Doarpswurk)
de Voedselwerkplaats ondersteunt initiatiefnemers uit dorpen en wijken die samen willen wer­ken aan het verduurzamen van de voedselketen zoals hulp bij het opzetten van een gezamenlijke productietuin met groenten en fruit, cursussen moestuinieren op grote schaal, een online webshop voor buurtmarkten waar je lokale producten kan verkopen of bestellen en afhalen in je eigen dorpshuis of wijkgebouw en een hele toolbox met ideeën en hulpmiddelen voor leuke activiteiten in je omgeving. de Voedselwerkplaats organiseert allerlei bijeenkomsten en kan je ook als coach verder op weg helpen. In deze workshop laat Dorine van den Beukel van de Voedselwerkplaats zien wat het voedselnetwerk allemaal doet en hoe je er gebruik van kan maken.
www.devoedselwerkplaats.nl

Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden zet zich al jaren in voor voedseltransitie. Er is een integrale voedselagenda vast gesteld, Leeuwarden nam deel aan de landelijke City deal Voedsel op de stedelijke agenda, maakte de World Food Week 2019 mede mogelijk en heeft een eigen Mienskipsfûns voor lokale burgerinitiatieven. Cecile Wagstaff, projectleider van Gemeente Leeuwarden, neemt je mee in deze voedselagenda en hoe deze tot stand is gekomen, welke regelingen er zijn voor lokale voedselinitiatieven en bij wie je binnen de gemeente terecht kunt om je initiatief verder te krijgen.
www.leeuwarden.nl

Iepen Mienskipsfûns (IMF)
Het Iepen Mienskipsfûns ondersteunt initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp, stad of eiland te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen en in 2021 zijn er extra financiële mogelijkheden vanuit Europa voor Noordoost- en Noordwest Fryslân. Dit ‘Leadergeld’ wordt ingezet voor grotere leefbaarheidsprojecten in het gebied. In deze workshops een presentatie door Tineke Helmers, projectleider Iepen Mienskipsfûns. Zij vertelt meer over de regeling, voor wie deze bedoeld is en hoe je er gebruik van kunt maken. Daarna zal er mogelijkheid zijn om in contact te komen met een adviseur voor regio-specifieke vragen.
www.fryslan.frl/iepen-mienskipsfuns

HANNN (Healthy Ageing Noord-Nederland).
HANNN werkt in opdracht van provincie Fryslân aan het vormgeven van Bloei Zone beweging in Fryslân. In deze workshop neemt Nick Cramer je mee in zijn ervaring en conclusies tot nu toe én waarom lokale gemeenschappen zo belangrijk zijn op weg naar een gezondere maatschappij. In de workshop staan we ook stil bij hoe je als initiatiefnemer zelf stappen zet en hoe HANNN daarbij kan helpen.
www.hannn.eu

De Friese Preventieaanpak: samenwerken en elkaar versterken
In deze workshop geven Anneke Meijer, programmamanager Friese Preventieaanpak (FPA) en Mariëlle Bleeker van Nuchter over Gewicht je een korte toelichting over de Friese Preventieaanpak en gaan we met elkaar in gesprek over hoe we kunnen zorgen voor een goede verbinding tussen voedselinitiatieven en de lokale aanpak. Welke input wil je het FPA netwerk hierover meegeven?
www.friesepreventieaanpak.nl

De Friesland over het nieuwe vitaliteitsprogramma Samen Fitter
Eind 2021 introduceert De Friesland Samen Fitter. Samen Fitter heeft tot doel om elkaar te stimuleren en helpen om vitaal te leven maar ook samen te investeren om de lokale economie vitaler te maken. Samen Fitter bestaat uit een community, een vitaliteitsapp en een webshop. Verschillende vitaliteitsthema’s staan hier centraal. Een belangrijk onderdeel hiervan is Wijs met je Spijs. Hiermee willen we van gezond eten een leuke gewoonte maken. Wil je weten wat Samen Fitter voor jou kan beteke­nen? Of voor je vereniging, dorp, gemeente of organisatie? Meld je dan aan voor deze sessie.
www.doejemee.nl

Reacties zijn gesloten.

Wij doen ook mee: